Teknofix Telekomünikasyon ve Bilişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. olarak, şirketin bilgi güvenliğini ve imajını korumak, şirketin temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak, bilgi varlıklarına yönelik riskleri yönetmek, yasa, yönetmelik ve ilgili düzenlemelere uyumlu olmak amacıyla, bilgi varlıklarımızın;

 • “Gizlilik” ilkesi kapsamında; yetkisiz erişime korunması,
 • “Bütünlük” ilkesi kapsamında; içeriğinin doğru ve tam olması,
 • “Erişilebilirlik” ilkesi kapsamında, gerek duyulduğu anda ulaşılması ana hedefimizdir.

Bu doğrultuda;

 • TS ISO/IEC 27001 standardına uyumlu bir Bilgi Güvenliği Sistemi kurularak işletilmesi,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve sözleşmelere uyulması,
 • Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın bilgi güvenliği farkındalığına sahip olması ve yayınlanmış tüm Politika ve Prosedürlere uyulması,
 • Gizlilik ile ilgili çalışmalarda bütünlüğün korunması ve şirket kültürü haline getirilmesi,
 • Bilgi güvenliği ihlallerinin yönetilmesi ve tekrarlarının önlenmesi,
 • İş sürekliliğine ve bilgi varlıklarına yönelik risklerin yönetilmesi,
 • Bilgi güvenliğine uyulmaması durumunda Disiplin sürecinin işletilmesi,
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için gerekli sistem ve kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.