TEKNOFİX bünyesindeki tüm faaliyetlerimizde, “İş Sağlığı ve Güvenliği” ile ilgili yasal gereklerin eksiksiz yerine getirilmesi, müşteri gereklilikleri sağlamak, riskleri önlemek/aza indirmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmek, sürekli iyileştirmeyi sağlayarak çalışanlarımız, alt yüklenicilerimiz ve tüm ilgili taraflar için güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve geliştirmek temel ilkemizdir;

  • Yasal ve Diğer Şartlar Uyum; “İş Sağlığı ve Güvenliği” hususlarında yasal mevzuatı ve diğer gereklilikleri güncel olarak izleyip uygunluk değerlendirmesi yaparak gerekli aksiyonları almayı,
  • Risk Değerlendirme; uluslararası standartların ışığı altında risk ve çevre boyut değerlendirmeleri yaparak tehlikeleri önleyerek/aza indirgeyerek iş kazalarının ve mesleki hastalıklarının önlenmesi için gerekli şartları sağlamayı,
  • Devamlı olarak iş sağlığı ve güvenliği & çevre süreçlerini içeren bir şirket kültürü oluşturarak, çalışanları bu konu ile ilgili sorumlulukları hakkında bilgilendirmeyi
  • Sürekli İyileştirme; “İş Sağlığı ve Güvenliği” yönetim sistemlerinin süreçlerini devamlı olarak izleyerek ve yeniden değerlendirerek sürekli gelişimini sağlamayı,
  • Önleyici Yaklaşım; İş ve çevre kazaları ile mesleki hastalıkları önlemek/aza indirmek için “0” kaza ve yaralanma felsefesini oluşturmayı,

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.