TAŞINMASI YASAK YA DA YASALARCA SINIRLANDIRILMIŞ GÖNDERİLER

Kanunlar ve idari mercilerce taşınması yasaklanmış, ruhsata ve izne bağlı olup da belgeleri ibraz edilmemiş, özel taşıma koşulları gerektiren ve bu hususunun bilinen işaretlerle tespiti gereken, mahiyeti icabı özel ambalaj gerektirdiği halde, yeterli ambalaj yapılmamış olan, soğuk zincir taşıma yapılması gereken, çabuk bozulabilen, kötü ve ağır koku yayan, yanıcı ve aktif özellikler gösteren eşya içeren kargolar taşınmaz. Müşteri, içeriği, bu madde de sayılan gönderileri, niteliği hakkında Taşıyıcı’ya bildirimde bulunmadan ya da niteliği ile ilgili gerçeğe aykırı, yanlış ve eksik bildirim ile teslim etmesi halinde, Taşıyıcı’nın ve bu Gönderi sebebiyle zarar gören üçüncü şahısların zararlarını ve giderlerini tazminle yükümlüdür. Bu Gönderilerin sebebiyet verdiği her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Müşteri’ye aittir. Taşıyıcı, kıymetli eşya, para, altın, değerli taş, mücevher, kıymetli evrak ve bu niteliği haiz belgeleri de “taşınması yasak gönderi” olarak nitelendirmektedir. Bu sebeple, kargo teslimi esnasında Taşıyıcı’ya beyan edilmemiş bu nitelikteki gönderinin hasar ve ziyanından Taşıyıcı sorumlu değildir. Taşıma ve teslimat sürecinin tüm evrelerinde gerçekleştirilebilecek vergi ve diğer mali denetimlerde ticari emtia olup da irsaliyesi bulunmayan veya eksik belge nedeniyle el konulan gönderilere ilişkin sorumluluk Müşteri’ye aittir.

TAŞINMASI YASAK KARGOLAR

Sözleşme tarihi itibariyle taşınması yasak kargolar aşağıda yer almaktadır:

 • 5584 sayılı yasa gereği posta tekeline giren açık ve kapalı mektuplar, zarf, üzerinde haberleşme niteliğinde yazılar bulunan kartlar vs.her türlü gönderi
 • Zehirli ve kimyasal atık, nükleer malzeme ve atıklar, her türlü tüp (laboratuvar, oksijen, sanayi tipi tüpler) atık pil ve içi dolu aküler
 • Kişileri tehlikeye düşürebilecek, diğer gönderilere zarar verebilecek, parlayıp alevlenebilecek veya patlayabilecek tehlikeli maddeler ile benzeri maddeler.(kolonya, aseton, serum, sıvı ilaçlar, deterjan, sabun, mazot, benzin, asit, tiner, cıva, tutkal, makine yağları, havai fişek toner kartuş tozu ve dolum malzemesi)
 • Para, çek, bono, poliçe, senet vb. kıymetli evrak ile altın, gümüş gibi değerli taşlar ve ziynet eşyaları.
 • Yasak yayınlar, üzerinde genel ahlak kurallarına aykırı veya güvenliği bozucu ve bir suç işlenmesini teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan posta gönderileri.
 • Afyon, morfin, kokain, esrar gibi uyuşturucu maddeler ve alkollü içecekler.
 • Bozulabilecek biyolojik maddeler ve radyoaktif maddeler.
 • Mermi, boş kovan, tabanca, maytap, fişek, av tüfekleri, her türlü havalı ve ateşli silah
 • Tütün ve tütün mamulleri
 • Kürk, deri, sarımsak, soğan vb. kokusu diğer gönderilere sinebilecek ürünler
 • Kısa sürede bozulabilecek; et, tavuk, balık, bağırsak, ham deri, mutfak yağları ve yumurta vb. gıda maddeleri
 • İlgili mevzuat ile alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak edilen her türlü madde.
 • Kan, organ, kadavra, canlı ve cansız hayvan
 • Ambalajı yırtılabilecek durumda olan ya da ince ambalaj içinde ağır, sivri maddeler (çivi, vida, bıçak, testere vb.)
 • Koltuk, kanepe, gardırop, beyaz eşya(buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası vb. ) sanayi tipi klima ve üniteleri
 • Pasaport, kimlik belgesi ve benzeri resmi nitelikli belgeler
 • Yapılışı ve sadece işleyişi ateşli silahlar üretimi olan 3-D yazıcılar
 • Telif hakkı olan markalı ürünlerin orijinal olmayan kopyaları, taklitleri, imitasyon ürünler
 • Bıçak benzeri kesici aletler
 • Sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar veya basınç altında çözünen gazlar