Kullanım Koşulları
Gizlilik Sözleşmesi
Aydınlatma Metni
KVKK Politikası
Ön Bilgilendirme Formu
Açık Rıza Metni
İYS Yönetimi
İş Sürekliliği Politikası
Bilgi Güvenliği Politikası
İş Güvenliği Politikası
Risk Yönetimi Ve İç Denetim Tanımı Ve Hedefleri

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI


Amaç ve Kapsam:


Teknofix, iş gereksinimleri ile ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olarak iş sürekliliği için yönetim yönlendirmesi ve destek sağlar.Sorumlular:


Yönetim ekibi ve yönetim kurulu, Teknofix için bir iş sürekliliği politikası onaylamıştır. Bu politika aşağıda düzenlenmiş ve Genel Müdür’ün imzası altında, dağıtılmak üzere onaylanmıştır. Bu dokümanın güncel versiyonu tüm personel, yükleniciler ve şirket dışı taraflar için kullanılabilir durumdadır.Uygulama:


Aydınevler Mah. Aslanbey Cad. No: 1 Mert Plaza Ofis: 6 Küçükyalı / Maltepe / İstanbul / TÜRKİYE adresinde bulunan Teknofix Telekomünikasyon ve Bilişim Hizmetleri San. Ve Tic. A. Ş., telekomünikasyon sektöründe faaliyet göstermektedir.


Teknofix’ de İSYS kurulması aracılığı ile kurum için riskleri tanımlamak, belirlemek, değerlendirmek ve kontrol etmek olanaklı olmaktadır. Mevcut risk yönetimi çerçevesi ile risk değerlendirme ve risk müdahale planı bilgi servisler ve iletişim ile ilgili risklerin nasıl kontrol edildiğini açıklamaktadır. İş Sürekliliği Yöneticisi risk müdahale planının yönetiminden sorumludur. BGYS ile gerekli olduğunda belirli riskler için ek risk değerlendirmeleri, yürütülebilir ve ilave uygun kontroller oluşturulabilir.


Teknofix’de iş sürekliliği gereksinimleri kurumsal hedefler ile aynı doğrultuda olacaktır ve İSYS’nin, bilgi ile ilgili riskleri kabul edilebilir düzeylere indirmek için, bilgi paylaşımı olanağı veren bir mekanizma olması hedeflenmiştir.


Teknofix yönetimi, kurumun yasal, düzenleyici uygunluğunu korumak amacıyla, kurum çapında gizliliği, bütünlüğü ve tüm fiziksel ve sanal bilgi varlıklarını koruma taahhüdünde bulunmuştur. İSYS, sürekli ve sistematik değerlendirme ve geliştirmeye tabidir.


Teknofix’ de iş sürekliliği politikası, uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekli olarak sağlanması için düzenli aralıklarla veya büyük değişiklikler meydana geldiğinde gözden geçirilir.


İSYS İş Sürekliliği Yönetim Sistemidir ve bu politika ve diğer destekleyici ve ilgili belgeler bu sistemin birer parçasıdır ve sistem ISO22301:2013’te belirtilen teknik özellikler ile uyumlu olarak tasarlanmıştır.