Kullanım Koşulları
Gizlilik Sözleşmesi
Aydınlatma Metni
KVKK Politikası
Ön Bilgilendirme Formu
Açık Rıza Metni
İYS Yönetimi
İş Sürekliliği Politikası
Bilgi Güvenliği Politikası
İş Güvenliği Politikası
Risk Yönetimi Ve İç Denetim Tanımı Ve Hedefleri

TEKNOFİX bünyesindeki tüm faaliyetlerimizde, “İş Sağlığı ve Güvenliği” ile ilgili yasal gereklerin eksiksiz yerine getirilmesi, müşteri gereklilikleri sağlamak, riskleri önlemek/aza indirmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmek, sürekli iyileştirmeyi sağlayarak çalışanlarımız, alt yüklenicilerimiz ve tüm ilgili taraflar için güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve geliştirmek temel ilkemizdir;

Yasal ve Diğer Şartlar Uyum; “İş Sağlığı ve Güvenliği” hususlarında yasal mevzuatı ve diğer gereklilikleri güncel olarak izleyip uygunluk değerlendirmesi yaparak gerekli aksiyonları almayı,
Risk Değerlendirme; uluslararası standartların ışığı altında risk ve çevre boyut değerlendirmeleri yaparak tehlikeleri önleyerek/aza indirgeyerek iş kazalarının ve mesleki hastalıklarının önlenmesi için gerekli şartları sağlamayı,
Devamlı olarak iş sağlığı ve güvenliği & çevre süreçlerini içeren bir şirket kültürü oluşturarak, çalışanları bu konu ile ilgili sorumlulukları hakkında bilgilendirmeyi,
Sürekli İyileştirme; “İş Sağlığı ve Güvenliği” yönetim sistemlerinin süreçlerini devamlı olarak izleyerek ve yeniden değerlendirerek sürekli gelişimini sağlamayı,
Önleyici Yaklaşım; İş ve çevre kazaları ile mesleki hastalıkları önlemek/aza indirmek için “0” kaza ve yaralanma felsefesini oluşturmayı,
Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.